Viết bởi: admin, ngày 10/08/2018

Đ/c Hồ Văn Hể (P.Giám đốc) Trình bày Kế hoạch xây dựng mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự do 

 

                                                       Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt mô hình

 

                                Đ/c Cao Văn Hưng (P.Giám đốc) Công bố Quyết định thành lập Mô hình 

                                                    " Phối hợp liên kết bảo vệ an ninh trật tự"

 

                                                        Ra mắt Ban điều hành cùng các thành viên

 

                                                        Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh

 

                               Đ/c Trần Nguyên Tú ( Chủ tịch kiêm Giám đốc) Phát biểu ý kiến và lời đáp

 

                          Ký kết giao ước thi đua xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn " An toàn về an ninh trật tự "

 

 

TIN TỨC MỚI HƠN:

TIN TỨC CŨ HƠN: