Viết bởi: admin, ngày 29/01/2018

ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP QUY NHƠN

 

DANH SÁCH THAM DỰ

Lễ Mitting Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

( 03/02/1930 – 03/02/2018 )

Thời gian: Vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 02 năm 2018 ( Chiều thứ 6 ).

Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn

 

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

Chức vụ

 

 

Ghi chú

Đảng

Chính quyền

1

Trần Nguyên Tú

UVBCHĐUK, PBTĐB

Chủ tịch kiêm GĐ

 

2

Cao Văn Hưng

BT Đảng bộ

Phó Giám đốc

 

3

Hồ Văn Hể

Đảng viên

Phó Giám đốc

 

4

Hoàng Hà Giang

UVBCH Đảng bộ

Kế toán trưởng

CTCĐCS

5

Hoàng Lạc Tú Minh

Đảng viên

Kiểm soát viên

BTĐTN

6

Lý Văn Tám

 

TP KT-QLBVR

 

7

Nguyễn Duy Tân

PBT Chi bộ

TP Kế hoạch

CTCĐBP

8

Phạm Minh Bảo

UVBCH ĐB+BTCB

TP Tổ chức - HC

 

9

Nguyễn Hoài Nam

UVBCH ĐB+BTCB

PP KT-QLBVR

 

10

Nguyễn Thị Hường

 

PP Tổ chức - HC

 

11

Đỗ Thị Thanh Hằng

Đảng viên

NV Kế toán

 

12

Lê Thị Quỳnh Ly

 

NV Kế toán

Đại học+ĐTĐ

13

Bùi Lê Mỹ Linh

 

NV Tổ chức - HC

Đại học

14

Nguyễn Bá Thanh

Đảng viên

NV HC kiêm LX

 

15

Nguyễn Trần Diệu Hiền

 

NV Tổ chức - HC

Đại học

16

Hồ Ngọc Anh

Đảng viên

Lái xe

 

17

Nguyễn Trường Lộc

 

NV Kế hoạch

Đại học+ĐTĐ

18

Lê Thị Trang

 

NV Kế hoạch

Đại học

19

Trương Thị Thu Hiền

 

NV Kế hoạch

Đại học+ĐTĐ

20

Đinh Văn Lực

Đảng viên

NV Kế hoạch

 

21

Hồ Minh Vũ

 

NV KT-QLBVR

Đại học+ĐTĐ

22

Nguyễn Xuân Trường

 

NV KT-QLBVR

Đại học+ĐTĐ

23

Đặng Thị Lệ Huyền

 

Tổ trưởng Tổ NCM

Đại học+ĐTĐ

24

Trương Thị Diễm

Đảng viên

Tổ trưởng Tổ NCM

 

25

Lê Phước Đức

Đảng viên

NV KT-QLBVR

 

26

Phạm Bá Hiếu

Đảng viên

NV KT-QLBVR

 

27

Nguyễn Tấn Đạt

Đảng viên

NV KT-QLBVR

 

28

Nguyễn  Lưu Thọ

 

Đội trưởng

CTCĐBP

29

Nguyễn Quang Hiếu

Đảng viên

Đội phó

 

30

Ngô Thị Duyên

BT Chi bộ

Thống kê Đội

 

31

Đinh Thị Hằng

Đảng viên

Công nhân NCM

 

32

Đinh Thị Thành Tâm

Đảng viên

Công nhân NCM

 

33

Đặng Thị Mỹ Lầm

Đảng viên

Công nhân NCM

 

34

Nguyễn Thị Thu

 

Công nhân NCM

Đại học

35

Nguyễn Thị Thanh Bình

 

Công nhân NCM

Đại học

36

Dương Duy Thái

BT Chi bộ

Đội trưởng

CTCĐBP

37

Cao Văn Thái

 

Đội phó

Đối tượng Đảng

38

Phan Nguyên Hiếu

Đảng viên

CNBVR

 

39

Trần Quang Đô

Đảng viên

CNBVR

 

40

Trương Xuân Hoàn

 

Đội trưởng

 

41

Đặng Vũ Phong

Đảng viên

Đội phó

 

42

Nguyễn Minh Vũ

Đảng viên

CNBVR

CTCĐBP

43

Nguyễn Thành Biên

PBT Chi bộ

Đội trưởng

 

44

Trần Lê Minh Đức

Đảng viên

Đội phó

CTCĐBP

45

Văn Công Dững

Đảng viên

CNBVR

 

46

Đặng Thanh Tiến

 

CNBVR

Đại học

47

Đinh Văn Công

BT Chi bộ

Đội trưởng

 

48

Nguyễn Văn Tâm

Đảng viên

Đội phó

CTCĐBP

49

Lê Thị Cảnh

Đảng viên

Đội phó

 

50

Trần Tuấn Anh

Đảng viên

CNBVR

 

51

Trần Thị Thúy

 

CNSX

Đối tượng Đảng

52

Hồ Văn Mẫn

 

CNBVR

Đối tượng Đảng

53

Diệp Xuân Trí

 

CNBVR

Đối tượng Đảng

54

Nguyễn Đức Hạnh

 

CNBVR

Đối tượng Đảng

TỔNG CỘNG: 54

33

21

 

 

          Lãnh đạo Công ty                                                        Ngày 26 tháng 01 năm 2018

                                                                                                          LẬP DANH SÁCH  

 

 

 

 

 

                                                                                                          Phạm Minh Bảo   

 

                                                                                                                                                                                                                                      

 

TIN TỨC MỚI HƠN:

TIN TỨC CŨ HƠN:

TIN TỨC SỰ KIỆN