Lịch trực Lễ 30/4-1/5

Viết bởi: admin, ngày 29/04/2020 lúc 02:59:57 AM

Bấm vào đây để xem.
 
 
 
 
 
 

Danh sách phân công trực Giỗ tổ Hùng Vương

Viết bởi: admin, ngày 31/03/2020 lúc 07:08:57 AM

Bâm vào đây để xem
 
 

Về việc phát động Chương trình thi đua tiết kiệm điện trong công sở năm 2020

Viết bởi: admin, ngày 27/03/2020 lúc 06:55:48 AM

Bấm vào đây để xem.
 
 
 
 

Công văn của Liên đoàn Lao dộng tỉnh Bình Định V/V khẩn trương thực hiện các biện pháp, phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trước các diễn biến phức tạp của dịch

Viết bởi: admin, ngày 17/03/2020 lúc 01:31:56 AM

Bấm vào link dưới đây để xem http://lamnghiepquynhon.com/uploads/file/Ph%C3%B2ng%20ch%E1%BB%91ng%20d%E1%BB%8Bch%20COVID-19.pdf
 
 

Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Viết bởi: admin, ngày 17/03/2020 lúc 12:47:20 AM

 Bấm vào link dưới đây để xem:  http://lamnghiepquynhon.com/uploads/file/Chi_thi_so_06_CT_UBND_ngay_13_03_2020_cua_UBND_tinh_V_v_tiep_tuc_day_manh_phong_chong_dich_COVID_19_trong_tinh_hinh_moi.pdf