Về việc tuyên truyền phòng, chống ma túy; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Viết bởi: admin, ngày 25/06/2020 lúc 07:18:08 AM

Bấm vào đây để xem!
 
 
 
 

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2019

Viết bởi: admin, ngày 20/06/2020 lúc 03:16:02 AM

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
 
 
 
 

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp năm 2019

Viết bởi: admin, ngày 20/06/2020 lúc 02:59:47 AM

BÂM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM!
 
 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển

Viết bởi: admin, ngày 29/05/2020 lúc 02:12:07 AM

Bấm vào đây để xem!
 
 

Tình hình thực hiện sắp xếp, dổi mới doanh nghiệp 2020

Viết bởi: admin, ngày 28/05/2020 lúc 01:35:53 AM

Bấm vào đây để xem nội dung.
 
 

Báo cáo chế dộ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp

Viết bởi: admin, ngày 28/05/2020 lúc 01:34:24 AM

Bấm vào đây để xem!