THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

 

 

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP QUY NHƠN

- Địa chỉ: Số 1134 Hùng Vương,  TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 056. 3848666 - 3748260       - Fax: 056. 3848911

- Mã số thuế: 4100258842

- Người đại diện: ông Trần Nguyên Tú       Chức vụ: Chủ tịch kiêm Giám đốc