THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

 

 

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP QUY NHƠN

- Địa chỉ: Số 1134 Hùng Vương,  TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 0256. 3748260  - 3848911     - Fax: 0256. 3848911

- Mã số thuế: 4100258842

- Người đại diện: ông Trần Nguyên Tú       Chức vụ: Chủ tịch Công ty