GIỚI THIỆU

- Tên doanh nghiệp : CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP QUY NHƠN

- Địa chỉ: Số 1134 Hùng Vương,  TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Điện thoại: 0256. 3848911 - 3748260       - Fax: 0256. 3848911

- Tài khoản số: 5811000012532-4 tại Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Phú Tài.

- Tài khoản số: 4301-211-110-010 tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Quy Nhơn.

- Mã số thuế: 4100258842

- Người đại diện: ông Trần Nguyên Tú       Chức vụ: Chủ tịch Công ty

- Vị trí địa lý:

                   + Phía Đông giáp Bệnh viện Tâm thần.

                   + Phía Tây giáp Sông Hà Thanh.

                   + Phía Nam giáp đường Hùng Vương.

                   + Phía Bắc giáp đất thôn Vân Hà – phường Nhơn Phú.

- Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn hoạt động trên 12 xã phường địa bàn thành phố Quy Nhơn và huyện Vân Canh; bao gồm 1 xã đảo là Nhơn Châu và 09 phường nội ngoại thành là Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Nhơn Phú, Đống Đa, Lê Hồng Phong, Quang Trung, Ghềnh Ráng, Ngô Mây, xã Phước Mỹ và một phần diện tích ở 02 huyện Tuy Phước (xã Phước Hòa) và Vân Canh (xã Canh Vinh và xã Canh Hiển).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên số 4100258842 cấp ngày 31/7/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp (Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 20/10/2015)..

- Quyết định số : 2157/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh Bình Định về việc Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn.

1. Quá trình hình thành, phát triển Công ty đến nay

- Năm 1977, Lâm trường Quy Nhơn (Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn hiện nay) được thành lập theo Quyết định số 1445/QĐ-TC ngày 12/7/1977 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình. Phạm vi hoạt động trên địa bàn thị xã Quy Nhơn. Chức năng, nhiệm vụ chính là Trồng rừng phòng hộ chống cát bay ven biển, phủ xanh đất trống đồi núi trọc và quản lý bảo vệ diện tích rừng trồng theo chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước giao.

- Năm 1986, thực hiện Quyết định số 348/QĐ-TC ngày 31 tháng 01 năm 1986 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghĩa Bình sát nhập hai Lâm trường Phước Vân và Lâm trường Quy Nhơn lấy tên thành Lâm trường Quy Nhơn.

- Năm 1992, thực hiện Nghị định số 388/HĐBT ngày 20 tháng 12 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ra Quyết định số 2675/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 1992 thành lập lại Doanh nghiệp Nhà nước Lâm trường Quy Nhơn với chức năng là quản lý bảo vệ, xây dựng và phát triển vốn rừng, kinh doanh nông lâm kết hợp.

- Năm 2006, thực hiện Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ra Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2006 về việc phê duyệt phương án chuyển Lâm trường Quy Nhơn thành Công ty Lâm nghiệp Quy Nhơn.

- Năm 2010 cho đến nay thực hiện Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi Công ty Nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2010 về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Lâm nghiệp Quy Nhơn thành Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quy Nhơn.

- Thực hiện Nghị định sô: 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiểu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có Quyết định số: 2157/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quy Nhơn.

Nghành, nghề kinh doanh:

Trồng rừng và chăm sóc rừng; khai thác gỗ; khai thác lâm sản ngoài gỗ; hoạt động dịch vụ lâm nghiệp; đầu tư kinh doanh, dịch vụ du lịch sinh thái; kinh doanh dịch vụ ăn uống;  Thiết kế, giám sát thi công các công trình lâm sinh; quản lý, bảo vệ rừng; chế biến gỗ và lâm sản khác; sản xuất, chế biến và mua bán hàng nông, lâm, thủy sản; kinh doanh giống cây trồng và cây, hoa cảnh; dịch vụ nông, lâm, ngư, công nghiệp, Kinh doanh nghành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật

Ngoài ra, Công ty còn thực hiện nhiệm vụ công ích, làm chủ đầu tư cho công tác xây dựng rừng phòng hộ theo chương trình dự án bảo vệ và phát triển rừng của Chính phủ và các dự án của Tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty hiện nay là 82 người

 a) Chủ tịch Công ty: 01 người

b) Kiểm soát viên: 01 người

 c) Bộ máy giúp việc

- Giám đốc: 01 người

- Phó Giám đốc: 01 người

- Kế toán trưởng: 01 người

- Phòng ban chức năng:  4 phòng.

                                       +  Phòng Tổ chức - Hành chính: 9 người

                                       +  Phòng Kế hoạch: 5 người

                                       +  Phòng Kế toán - Tài chính: 4 người

                                       +  Phòng Kỹ thuật-QLBVR: 8 người

- Đội sản xuất: 1 đội.

                                       +  Đội sản xuất cây giống Sông Ngang: 23 người

              - Đội QL bảo vệ rừng: 4 đội

                                       +  Đội QLBVR Bắc Sơn: 6 người

                                       +  Đội QLBVR Vũng chua: 8 người

                                       +  Đội QLBVR Cù Mông: 7 người

                                       +  Đội QLBVR Long Mỹ: 5 người

            - Cử sang công ty liên doanh: 2 người

d) Ban Quản lý dự án Bảo vệ và phát triển rừng cơ sở Quy Nhơn:

- Giám đốc công ty kiêm Giám đốc dự án.

- Trưởng phòng Kỹ thuật công ty kiêm kỹ thuật dự án.

- Kế toán trưởng kiêm kế toán dự án.

- Trưởng phòng Kế hoạch công ty kiêm kế hoạch dự án.

 

          3. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:

                   + Trồng rừng và chăm sóc rừng;

                   + Khai thác gỗ và khai thác lâm sản khác trừ gỗ;

                   + Quản lý, bảo vệ rừng;

                   + Thiết kế, giám sát thi công các công trình lâm sinh;

          - Ngành nghề kinh doanh phục vụ sản xuất kinh doanh chính:

                   + Cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích (trồng rừng, chăm sóc rừng, bảo vệ rừng ...).

+ Đầu tư kinh doanh, dịch vụ du lịch sinh thái;

+ Kinh doanh giống cây trồng và cây, hoa cảnh;

+ Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

TIN TỨC SỰ KIỆN