Về việc tuyên truyền, vận động ĐVNLĐ tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid - 19

Viết bởi: admin, ngày 17/01/2023 lúc 12:24:12 AM

Bấm vào đây để xem!
 
 

Về việc vận động ĐVNLĐ tham gia Cuộc thi video clip "Tết Sum vầy - Xuân gắn kết"

Viết bởi: admin, ngày 17/01/2023 lúc 12:21:09 AM

Bấm vào đây để xem!
 
 
 
 
 
 
 
 

Về việc truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012

Viết bởi: admin, ngày 24/12/2022 lúc 04:33:48 AM

Bấm vào đây để xem!
 
 
 
 

Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký

Viết bởi: admin, ngày 23/11/2022 lúc 08:54:57 AM

Bấm vào đây để xem!
 
 
 

TIN TỨC SỰ KIỆN