Về việc vận động ĐVNLĐ tham gia Cuộc thi "Chung tay vì an toàn giao thông" năm 2022

Viết bởi: admin, ngày 22/11/2022 lúc 02:26:04 AM

Bấm vào đây để xem!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc

Viết bởi: admin, ngày 04/10/2022 lúc 03:11:00 AM

Bấm vào đây để xem!
 
 

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Viết bởi: admin, ngày 19/09/2022 lúc 08:18:38 AM

Bấm vào đây để xem!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIN TỨC SỰ KIỆN