Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Viết bởi: admin, ngày 07/11/2023 lúc 09:36:44 AM

Bấm vào đây để xem!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ

Viết bởi: admin, ngày 15/02/2023 lúc 01:47:59 AM

Bấm vào đây để xem!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIN TỨC SỰ KIỆN