Lịch trực Lễ 30/4-1/5

Viết bởi: admin, ngày 29/04/2020 lúc 02:59:57 AM

Bấm vào đây để xem.
 
 
 
 
 
 
 
 

Danh sách CBCNV tham gia tập huấn FSC

Viết bởi: admin, ngày 11/05/2019 lúc 03:37:03 AM

 
 

Quyết định khen thưởng cuối năm 2018

Viết bởi: admin, ngày 28/12/2018 lúc 07:04:55 AM

 
 

Thông báo CBCNVLĐ học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Viết bởi: admin, ngày 26/12/2018 lúc 07:37:54 AM

Đề cương Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV  (Bấm vào để xem)