Thông báo về việc cấm hút thuốc lá trong Công ty

Viết bởi: admin, ngày 14/11/2019 lúc 08:05:28 AM

 
 

Lịch trực bão số 6 (thứ bảy và chủ nhật)

Viết bởi: admin, ngày 09/11/2019 lúc 03:34:02 AM

 
 
 
 
 

Danh sách phân công trực Lụt 31/10/2019

Viết bởi: admin, ngày 31/10/2019 lúc 09:20:16 AM

 
 

Danh sách trực bão số 5 - Ngày 30/10/2019

Viết bởi: admin, ngày 30/10/2019 lúc 11:36:11 AM

 
 

Kế hoạch phòng chống lụt, bão năm 2019

Viết bởi: admin, ngày 30/10/2019 lúc 01:31:47 AM

 Bấm vào đây để xem http://lamnghiepquynhon.com/uploads/file/KH%20PCLB%202019.pdf
 
 
 
 

lich công tác tuần

Viết bởi: admin, ngày 07/09/2019 lúc 02:39:08 AM

 
 

Lịch trực phân công PCCC rừng ngày 24/8 -25/8/2019

Viết bởi: admin, ngày 26/08/2019 lúc 02:53:53 AM

 
 

Thông báo về việc khám sức khỏe định kỳ

Viết bởi: admin, ngày 11/05/2019 lúc 03:25:41 AM