Viết bởi: admin, ngày 27/07/2018

         Với mục đích tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, cộng đồng dân cư thôn hiểu rõ các quy định của nhà nước về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Ngày 26 tháng 7 năm 2018 Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, phối hợp với UBND và Hội Liên Hiệp phụ nữ phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn; Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước - Quy Nhơn tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 tại trụ sở UBND Phường Ghềnh Ráng

        Tại buổi tuyên truyền, sau khi Chủ tịch Hội phụ nữ phường phát biểu khai mạc, quán triệt nội dung, mục đích, ý nghĩa của buổi tuyên truyền, Cán bộ Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn đã triển khai cho bà con nhân dân trên địa bàn phường nắm được vai trò tác dụng của rừng, thực trạng cháy rừng trong thời gian qua, những tác hại, ảnh hưởng và nguyên nhân cháy rừng; các biện pháp, giải pháp trong việc phòng chống cháy rừng và các biện pháp chữa cháy rừng; Đồng thời triển khai các quy định của Nhà nước trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; trách nhiệm người dân địa phương trong công tác bảo vệ rừng và một số chính sách đối với người tham gia bảo vệ rừng; đồng thời hướng dẫn người dân kỹ thuật đốt dọn nương rẫy không để lửa cháy lan vào rừng.

      Sau phần tuyên truyền của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn về BVR và PCCCR, cán bộ kiểm lâm địa bàn phường đã triển khai các quy định của Nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

       Trong quá trình tuyên truyền cán bộ Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn đã chủ động gợi mở, đưa ra những câu hỏi, trao đổi với người dân về công tác bảo vệ rừng trên địa bàn, người dân đến dự buổi tuyên truyền đã tích cực tham gia thảo luận, trả lời những câu hỏi có lien quan đến trách nhiệm, ý thức và kinh nghiệm trong công tác bảo vệ rừng – PCCCR.

Buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; tinh thần cảnh giác, chủ động ngăn ngừa với các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, nguy cơ cháy rừng của người dân trên địa bàn phường Ghềnh Ráng nói riêng và địa bàn thành phố Quy Nhơn nói chung./.

 

 

TIN TỨC MỚI HƠN:

TIN TỨC CŨ HƠN: