Viết bởi: admin, ngày 01/02/2019

                                                          HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

 

Khai mạc vào lúc 13h30 ngày 30 tháng 12 năm 2019

Đại biểu tham dự hội nghị

Ban thanh tra nhân dân thông qua tình hình thanh tra trong năm

Đồng chí: Trần Nguyên Tú Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty thông qua tình hình hoạt động của công ty

Đồng chí: Đinh Thị Vinh Trưởng ban tổ chức Liên Đoàn Lao Động tỉnh Bình Định phát biểu

Đại hội thảo luận nêu ý kiến

Bầu cử và và ra mắt Ban đối thoại, Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới

Ban thanh tra nhân dân

Trao Giấy khen tập thể và cá nhân công đoàn có thành tích xuất sắc

Chào cờ bế mạc Hội nghị vào lúc 16h45

 

TIN TỨC MỚI HƠN:

TIN TỨC CŨ HƠN: