Viết bởi: admin, ngày 01/08/2019

Nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cộng đồng dân cư, tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật cho nhân dân hiểu rõ các quy định của Nhà nước trong công tác Bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Ngày 31 tháng 7 năm 2019 Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, phối hợp với UBND phường và Hội Liên Hiệp phụ nữ phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn; Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước - Quy Nhơn tổ chức tuyên truyền công tác Bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2019 tại trụ sở khu vực 4 - Phường Đống Đa.

Tại buổi tuyên truyền cán bộ Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn đã triển khai cho bà con nhân dân trên địa bàn phường về vai trò tác dụng của rừng, thực trạng cháy rừng trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh và thành phố Quy Nhơn; nêu lên những tác hại của cháy rừng; ảnh hưởng của cháy rừng đến môi trường, kinh tế, xã hội và đồng thời báo cáo viên truyền đạt cho bà con nhân dân biết nguyên nhân cháy rừng; các biện pháp, giải pháp trong việc phòng cháy và chữa cháy rừng trên khu vực núi Bà Hỏa, thành phố Quy Nhơn.

Mặc khác cùng với nội dung tuyên truyền về tác hại, nguyên nhân và các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, cán bộ Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn còn triển khai các quy định của Nhà nước trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; trách nhiệm người dân địa phương trong công tác bảo vệ rừng và một số hành vi nghiêm cấm trong lĩnh vực bảo vệ rừng- PCCCR; đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng lửa an toàn tại các khu dân cư giáp ranh núi Bà Hỏa không để lửa cháy lan vào rừng.

Sau phần tuyên truyền của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn về BVR và PCCCR, là phần giao lưu kiến thức, Ban tổ chức tuyên truyền PCCCR đã đưa ra những câu hỏi, trao đổi với người dân về công tác bảo vệ rừng- PCCCR trên địa bàn, người dân đến dự buổi tuyên truyền đã tích cực tham gia thảo luận, trả lời những câu hỏi có liên quan đến trách nhiệm, ý thức và kinh nghiệm trong công tác Bảo vệ rừng – PCCCR.

Buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của người dân, cộng đồng dân cư; tinh thần cảnh giác, chủ động ngăn ngừa với các nguy cơ cháy rừng, đặc biệt là cháy rừng tại khu vực núi Bà Hỏa, thành phố Quy Nhơn nói chung./.

 

 

TIN TỨC MỚI HƠN:

TIN TỨC CŨ HƠN: