Viết bởi: admin, ngày 29/10/2020

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã được đồng chí Đại tá Trần Huy Giáp – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng cho ông Trần Nguyên Tú – Chủ tịch Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trong những năm qua.

     Tại Lễ trao tặng, đồng chí Trần Huy Giáp – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương thành tích của cá nhân ông Trần Nguyên Tú và tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công ty, nhất là ông Trần Nguyên Tú – Chủ tịch, người đứng đầu đã luôn quan tâm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho mô hình tự quản về ANTT  của Công ty hoạt động, góp phần đảm bảo tình hình ANTT tại Công ty và các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc của Công ty; đây là một trong những điển hình tiêu biểu, cần nhân rộng để các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp thu, học tập nhằm đưa công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào thực chất, sâu rộng, góp phần đảm bảo ANTT chung của tỉnh nhà.
     Với sự ghi nhận của Bộ Công an, Ông Trần Nguyên Tú sẽ tiếp tục phát huy ưu điểm trong thời gian qua, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, phối hợp có hiệu quả với lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT để tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên Công ty.
 

Theo  nguồn: Quang Nguyễn - Trang thông tinh điện tử congan.binhdinh.gov.vn

 

TIN TỨC MỚI HƠN:

TIN TỨC CŨ HƠN:

TIN TỨC SỰ KIỆN